Kysely


Tiedon jakaminen tuesta ja palveluista (tiedotteet, luennot ym. ).Edunvalvonta ja tuen ja palveluiden epäkohtiin vaikuttaminen.Vammaisuutta kohtaan oleviin asenteisiin ja arvoihin vaikuttaminen.Aikuisille kehitysvammaisille henkilöille järjestettävä harrastustoiminta, retket ja matkat.Vertaistuen tarjoaminen nuorten ja aikuisten vammaisten henkilöiden omaisille.Erityislapsille järjestettävä harrastustoiminta.Erityislasten vanhemmille järjestettävä vertaistoiminta.Erityislasten perheiden tapahtumat tai harrastustoiminta.Yhteiset tapahtumat, retket ja matkat kaiken ikäisille kehitysvammaisille henkilöille ja heidän omaisilleen.Jokin muu, mikä?


Avustaminen eri tilaisuuksissa toisinaanAvustaminen harrastustoiminnassa useamman kerran kuukaudessaTiedottaminenVarainhankintaNettisivujen päivittäminenTapahtumien tai retkien järjestelyihin osallistuminenLasten harrastusryhmien ohjaaminenLapsiperheiden vertaistoiminnan käynnistäminen tai ohjaaminenJokin muu, mikä?


Minusta yhdistyminen toiseen yhdistykseen ei ole ajankohtaista, mutta yhteistyön kehittäminen on tärkeää.Tärkeintä on, että paikkakunnalla on toimintaa kehitysvammaisille ja heidän omaisilleen.Vantaan Kehitysvammaisten Tuki ry:n pitää tulevaisuudessakin säilyä itsenäisenä.Kannatan yhdistymistä toisen yhdistyksen kanssa, minkä yhdistyksen?


Olen alle kouluikäisen erityislapsen vanhempiOlen kouluikäisen (alle 16v.) erityislapsen vanhempiOlen nuoren (16 ? 28 v) vanhempiOlen aikuisen (yli 28 v) vanhempiOlen ikääntyvän (yli 45 v) vanhempiOlen ammattilainen tai opiskelijaOlen muu läheinen

Olen tukiyhdistyksen jäsenEn ole tukiyhdistyksen jäsen