Hallitus vuodelle 2019

Kauneela Nina
puheenjohtaja

Hytönen Hilkka
taloudenhoitaja

Varsinaiset jäsenet:

Huhtamäki Irmeli
Hytönen Hilkka
Kauneela Nina
Kaspio-Oksa Marika
Korkeakangas Mika
Mäkelä Kristiina
Sundberg Caj

Varajäsenet:

Laakkonen Hanna
Lehtinen Satu
Mäkinen Heli

Hallitukselle voi lähettää sähköpostia osoitteeseen