Hallitus vuodelle 2020

Kauneela Nina
puheenjohtaja

Hytönen Hilkka
taloudenhoitaja

Varsinaiset jäsenet:

Hytönen Hilkka
Kauneela Nina
Kaspio-Oksa Marika
Korkeakangas Mika
Luokkala Pirjo
Mäkelä Kristiina
Sundberg Caj

Varajäsenet:

Lehtinen Satu
Mäkinen Heli
Suomalainen Leena

Hallitukselle voi lähettää sähköpostia osoitteeseen