PALVELUSUUNNITELMA JA EHO tietoisku

Palvelusuunnitelma pähkinänkuoressa

▪ Kirjallinen toimintasuunnitelma kaikista apua ja
tukea tarvitsevan henkilön tarvitsemista palveluista
ja tukitoimista (kokonaissuunnitelma)
▪ Kutsutaan myös asiakassuunnitelmaksi (sos.huoltolaki) tai
asiakas- ja palvelusuunnitelmaksi tms.
▪ Laaditaan yhteistyössä
▪ Ei ole päätös vaan palvelut on haettava erikseen
▪ On päivitettävä sopimuksen tai tarpeen mukaan

Palvelusuunnitelmasta lisätietoja
▪ Tukiliiton sivuilla: https://www.tukiliitto.fi/tuki-ja-
neuvot/palveluiden-jarjestaminen/palvelusuunnitelma/

▪ Tukiliiton itseopiskelukurssi: https://www.hyvakysymys.fi/kurssi/palvelusuunnitelma-
tutuksi/

▪ Lisätietoa sisällöstä
▪ Valmistautumisesta palaveriin / palvelutarpeen
arviointiin –esim. vuorokausikello, verkostokartta
▪ Kuulluksi tuleminen

https://www.tukiliitto.fi/uploads/2018/11/nuoren-palvelupolut.pdf 14

 

 

 

Erityishuolto-ohjelma pähkinänkuoressa

▪ Kehitysvammalain nojalla saatavista palveluista hallintopäätös, jonka hyväksyy erityishuollon johtoryhmä tai sen määräämä henkilö
▪ Ei edellytä kehitysvammadiagnoosia
▪ Palvelut ja välttämättömät kuljetukset ovat ylläpitoa lukuun ottamatta maksuttomia
▪ Henkilöllä on oikeus tulla kuulluksi erityishuolto-ohjelman laatimisessa

 

Erityishuolto-ohjelman sisältö:
▪ Päätös: erityishuoltona toteutettavat palvelut määrä/missä/milloin
▪ Esimerkiksi: työ- ja päivätoiminta, asumisen tukitoimet, koululaisten
aamu- ja iltapäivätoiminta, lyhytaikainen huolenpito, kuntoutusohjaus,
tukihenkilö, erityisneuvolan tai kuntoutuskeskuksen tuottamat palvelut
yms.
▪ Päätös määrätylle ajalle, päivämäärät määritelty
▪ Päätöksen valmistelijat
▪ Päätöksentekijä allekirjoitus, aika ja paikka
▪ Tarkastusajankohta
▪ Sovittuna ajankohtana tai tarpeen mukaan
▪ Muutoksenhakuohjeistus (AVI)

Erityishuollon maksuttomuus ja ylläpitomaksu:
Maksuttomuus, kun kirjattu EHO:n
▪ saadut palvelut ja niihin liittyvät kuljetukset
▪ alle 16-vuotiaalle annettava osittainen ylläpito.

Sen sijaan niiltä vuorokausilta, jolloin alle 16-vuotiaan lyhytaikainen hoito kestää yli vuorokauden kerrallaan, voidaan periä maksu myös alle 16-vuotiaan lyhytaikais- ja tilapäishoitoon liittyvästä ylläpidosta (KHO:2008:82).
▪ Hoito, huolenpito, avustaminen, ohjaus tai tuki ylläpitoon liittyvissä toiminnoissa mm. asioinnissa, ruuanlaitossa, syömisessä, siivouksessa, pukeutumisessa, henkilökohtaisessa hygieniassa ja liikkumisessa avustaminen
Ylläpitomaksu:
▪ Tavanomaisista vammaisuudesta riippumatta aiheutuvat menot kuten vuokra, ruoka, pesuaineet, vesi ja sähkö jne. henkilökohtaiset kulut

Erityishuolto-ohjelma tutuksi:
https://www.hyvakysymys.fi/kurssi/erityishuolto-
ohjelma-tutuksi/

▪ Henkilökohtaisesta avusta
Henkilökohtainen apu tutuksi:
https://www.hyvakysymys.fi/kurssi/henkilokohtainen-
apu-tutuksi/