TUKILIITON UUTISIA 14.10.2022

  Ekstra-Akkuna: Teemaviikon aiheena ovat asenteet vammaisuutta kohtaan

Tukiliiton verkkosivulta löytyy materiaalia, jota voi käyttää joulukuun alun Teemaviikon tapahtumissa ja niiden markkinoinnissa. Myönnämme kehitysvammaisten viikon tapahtumille pientä taloudellista tukea. Haku päättyy vuosittain lokakuun lopussa.  https://www.tukiliitto.fi/ajankohtaista/ekstra-akkuna-teemaviikon-aiheena-ovat-asenteet-vammaisuutta-kohtaan/

KVPS: Yksi yhteinen lapsuus -seminaari 29.11.2022

Miten varmistamme kaikkien lasten ja nuorten kuulluksi ja nähdyksi tulemisen? Yksi yhteinen lapsuus- seminaarin tavoitteena on lisätä erityislasten ja -nuorten omaa osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia arjessa ja yhteiskunnassa.  https://www.tukiliitto.fi/ajankohtaista/kvps-yksi-yhteinen-lapsuus-seminaari/

Vuoden selväsanainen -palkinto Suomi.fi-toimitukselle

Digi- ja väestötietoviraston Suomi.fi-oppaat tarjoavat helposti ymmärrettävää tietoa. Erityisesti vaikeissa elämäntilanteissa ihmiset tarvitsevat selkeää ja helposti ymmärrettävää tietoa, joka auttaa heitä selviytymään käytännön asioista.  https://www.tukiliitto.fi/ajankohtaista/vuoden-selvasanainen-palkinto-suomi-fi-toimitukselle/