Uudenmaan tukipiirin tiedote

Perheiden Hyvinvoinnin Tukena – kysely

 

Perheiden Hyvinvoinnin Tukena – kyselyn tarkoituksena on selvittää valtakunnallisesti kehitysvamman tai muusta syystä erityistä tukea tarvitsevien lapsien ja nuorien (0 – 17v) sekä heidän perheidensä tilannetta.

Kysely keskittyy erityisesti tunnistamaan perheitä, jotka eivät koe saavansa

tarvitsemaansa tukea tarjolla olevista lasten ja perheiden palveluista.

 

Perheiden Hyvinvoinnin Tukena – kyselyn avulla toivomme saavamme tietoa perheiden tilanteista ja toiveista sekä pystyvämme tunnistamaan alueellisia ja paikallisia tarpeita palveluille. Kyselyllä kerättyjä tietoja hyödynnämme jatkossa uusien palvelujen ja tuen muotojen kehittämistyössä. Olemme kiinnostuneita kuulemaan teidän kokemuksianne siitä, miten koette nykyisten lasten ja perheiden palveluiden toimivuuden alueellanne.

 

Perheiden Hyvinvoinnin Tukena – kysely on julkinen ja sitä voi myös jakaa. Kyselyyn vastaaminen on mahdollista kuudella eri kielellä.

Kysely sulkeutuu 23.06.2024.

 

Kyselyn löytää Tukenan verkkosivuilta (www.tukena.fi) hakusanalla “kysely perheille”