Kehitysvammaisten Uudenmaan tukipiirin uusi hallitus on valittu

TIEDOTE 25.3.2021

Tukipiirin vuosikokous pidettiin keskiviikkona 24.3.2021. Kokouksessa suunniteltiin jo korona-ajan jälkeistä toimintaa. Sääntömääräisten asioiden käsittelyn lisäksi kokous valitsi uuden puheenjohtajan ja uuden hallituksen.

Puheenjohtaja: Pirjo Luokkala

Hallitus: Johanna Aaltonen, Iiro Auterinen, Reijo Mokka, Kristiina  Mäkelä, Tuija Räty, Henrik Särkkä ja Petri Virolainen.

Vuoden 2021 toiminnan painopisteenä on Uudenmaan Sote-uudistukseen vaikuttaminen. Vaikuttamistyö tapahtuu verkostoitumisen kautta.

Uudenmaan tukipiiri tiedottaa jäsenistöään osallistumis- ja vaikutamistavoista sekä saaduista vaikuttamistyön tuloksista.

– Paikallisyhdistysten jäsenten osallistaminen on nyt tekemisen keskiössä.

Toisena tekemisen painopisteenä vuonna 2021 on vammaisten koulutus-ja työllistymiskysymyksiin vaikuttaminen sekä korona-ajasta selviytymisen tukeminen. Vammaisia ihmisiä ja heidän läheisiään tuetaan yhdessä tekemisen kautta.

Uudenmaan tukipiiri on vammaisten ihmisten ja heidän läheistensä tuki arjen vaikuttamistyössä.

Tervetuloa mukaan vaikuttamaan vammaisten ihmisten ja heidän läheistensä asioihin!

Pirjo Luokkala, puheenjohtaja