TUKILIITON UUTISIA 23.2.2023

  Järjestöjen kannanotto: Uusi vammaispalvelulaki tarvitaan turvaamaan eri ikäisten ja eri

tavoin vammaisten ihmisten yhdenvertaiset palvelut

Eduskunta päättää perjantaina 24.2.2023 uuden vammaispalvelulain hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Me allekirjoittajajärjestöt haluamme tuoda esiin, että lakiesitystä on eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa ja perustuslakivaliokunnassa (PeV) kehitetty hyvään suuntaan, ja laki tulee hyväksyä nyt.

https://www.tukiliitto.fi/ajankohtaista/uusi-vammaispalvelulaki-tarvitaan/

Vammaispalvelulain uudistus etenee eduskunnan täysistunnon äänestykseen

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta (StV) on yksimielisesti hyväksynyt mietinnön uudesta vammaispalvelulaista. Esitykseen on loppumetreillä lisätty muun muassa säännökset työtoiminnasta.

https://www.tukiliitto.fi/ajankohtaista/vammaispalvelulain-uudistus-etenee-eduskunnan-taysistunnon-aanestykseen/

 

 

 

 

Hetkittäin-hanke tarjoaa valmennusta ammattilaisille

Hetkittäin-valmennus on maksutonta ja se tapahtuu etänä. Valmennukseen valittujen kotiyhteisöjen ohjaajien tulee osallistua kaikkiin kahdeksaan etätapaamiseen ja kahteen omaseurantajaksoon.

https://www.tukiliitto.fi/ajankohtaista/hetkittain-hanke-tarjoaa-valmennusta-ammattilaisille/